HomePrivacy

Privacy statement

Dit is de website van WorldwideCampers B.V., Bisonspoor 3002 – A701, 3605LT Maarssen, KvK 30136789. Worldwide Campers is het verkoopkantoor van Automotive On-Line Rentals LLC. Het adres van Automotive On-Line Rentals LLC is 1516 Timberwood Lane St. Paul, MN 55118 USA. Automotive On-Line Rentals LLCis geregistreerd in Minnesota onder 865147200108. De EIN, toegewezen door de IRS, is 30-0892908.

De klantenservice van Worldwide Campers is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer +31-30-6974964 of via email: info@worldwidecampers.com

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Worldwide Campers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand, dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een melding in je scherm.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • jouw IP-adres maar niet jouw e-mailadres
 • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Indien je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij

 • je e-mailadres
 • je naam

Indien je je aanmeldt als agent, bewaren wij

 • je e-mailadres
 • je NAW-gegevens

Indien je via onze website een reservering maakt, bewaren wij

 • je e-mailadres
 • je NAW-gegevens

en, indien je deze hebt opgegeven, je geboortedatum. Je geboortedatum wordt niet bij je persoonsgegevens bewaard, maar alleen in de desbetreffende boeking.

Deze informatie wordt gebruikt

 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd;
 • om de inhoud van onze website te verbeteren;
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker;
 • om je op de hoogte te stellen van updates van onze site;
 • en om je later te contacteren voor marketingdoeleinden.

Verstrekking aan derden

 • De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 • Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
 • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je kunt ons beveiligingscertificaat controleren in je browser.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo worden je gegevens encrypted opgeslagen.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die we van jou hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen

 • per email: info@worldwidecampers.com
 • per telefoon: +31-30-6974964
 • per brief: Bisonspoor 3002 – A701, 3605LT Maarssen

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kan je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als je ons via het web je postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kan je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via de website, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de offertes of boekingen, die je online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden om deelname te weigeren.

Als je vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Wij gebruiken cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Bezoek je onze website, dan ga je hiermee akkoord. Meer informatie
Melding sluiten
zoek een camper